HOMENhanhNao.Com

truyen sex loan luan

truyen sex hay

doc truyen sex

truyen sex me con

truyen loan luan
truyen sex loan luan

Truyen Sex

truyen sex dam dang

truyen dam

truyen sex hoc sinh

loan luan
wap doc truyen sex
Chủ đề: [ArmyII] TeaM bắt đầu khóa níck rồi, Tất cả dừng hết hack lag, hack trang b
Quay lại chủ đề

Trong diễn đàn

Như các bạn biết từ bây giờ các tài khoản lợi
dụng lỗi game để bug, hack góp phần gây rối
loạn, mất cân bằng trong game sẽ bị khóa
nick vĩnh viễn k cần báo trước. Vậy khóa như
thế nào? tại sao lại khóa?
..Cụ thể là
. bạn dùng 1 em apache đi hack lag kiếm xu
=> khóa
. bạn cho trẻ em dưới 5 tuổi mặc đồ người
lớn => khóa
. bạn ép ngọc quá số lượng cho phép =>
khóa
,...
Cái này ban đầu chỉ là do các bạn dùng máy
có tốc độ đường truyền chậm vô tình phát
hiện ra mà làm được những trò trên, nhưng
từ cái vô tình đó mà các bạn đã cố tình gây ra
thảm kịch bây giờ, bị khóa nick.... Tóm lại là
bây giờ ae cẩn thận đấy... Bug, hack lag, hack
trang bị,.. Là mất tất đấy... TeaM giờ là thế đấy. › Như các bạn biết từ bây giờ các tài khoản lợi dụng lỗi game để bug, hack góp phần gây rối loạn, mất cân bằng trong game sẽ bị khóa nick vĩnh viễn k cần báo trước. Vậy khóa như thế nào? tại sao lại khóa? ..Cụ thể là . bạn dùng 1 em apache đi hack lag kiếm xu => khóa . bạn cho trẻ em dưới 5 tuổi mặc đồ người lớn => khóa . bạn ép ngọc quá số lượng cho phép => khóa ,... Cái này ban đầu chỉ là do các bạn dùng máy có tốc độ đường truyền chậm vô tình phát hiện ra mà làm được những trò trên, nhưng từ cái vô tình đó mà các bạn đã cố tình gây ra thảm kịch bây giờ, bị khóa nick.... Tóm lại là bây giờ ae cẩn thận đấy... Bug, hack lag, hack trang bị,.. Là mất tất đấy... TeaM giờ là thế đấy.